Botilbud

Et godt hjem og et værdifuldt og meningsfuldt hverdagsliv med støtte hele døgnet

Svendborg Kommune har botilbud til borgere med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne. Nogle botilbud er for dem, der har et længerevarende behov. Andre botilbud er midlertidige og primært målrettet unge, som har brug for en specialiseret indsats i form af botræning og udredning med henblik på at få afklaret fremtidig boform. Der er personale hele døgnet.

Læs mere og se nærmere kontaktoplysninger nedenfor under de enkelte tilbud.