Støttecentre

Et godt hjem og et værdifuldt og meningsfuldt hverdagsliv med støtte i dag- og aftentimer

Svendborg Kommune har støttecentre til borgere med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne. I støttecentrene får man sin egen bolig og samtidig adgang til forskellige fællesfaciliteter. Der er personale i større eller mindre omfang i dag- og aftentimer.

Læs mere og se nærmere kontaktoplysninger nedenfor under de enkelte tilbud.