Hjælp og støtte til hverdagslivet

Hjemmevejledning til personer med fysisk/psykisk funktionsnedsættelse

Personer med fysisk/ psykisk funktionsnedsættelse eller deres pårørende kan henvende sig til sagsbehandler med ønsket om støtte fra hjemmevejleder.

Man henvender sig til Socialafdelingen Myndighed - se kontaktinformationer på denne side og læs mere her.

 

Socialpsykiatrisk bostøtte i eget hjem

Hvis du, en i din familie eller andre har brug for psykiatrisk bostøtte, skal I henvende jer og visiteres i Socialafdelingen Myndighed - se kontaktinformationer på denne side og læs mere her.

 

Borgerstyret Personlig Assistance

Læs mere her

 

Kontaktperson for døvblinde

Som døvblind kan du få tildelt en kontaktperson. Det er kommunen som ansætter kontaktpersonen, men du vil være med til at finde og godkende kontaktpersonen. Læs mere her.