Social, Sundhed, Ældre, Borgerservice og Jobcenter

Direktør

 

Direktør for Social, Sundhed og Beskæftigelse
John Jensen

Svinget 14, 5700  Svendborg
Telefon: 62 23 39 00
 

Ældreområdet

 

 

 

 

 

Ældrechef Kirsten Vie Madsen
Telefon: 62 23 39 80

Ansvarsområde:
- Myndighedsafdelingen
- Hjemmepleje Vest
- Hjemmepleje Øst
- Plejecenter Vest
- Plejecenter Øst

 

Sundhed og Forebyggelse

 

 

 

 

 

 

Sundhedschef Anne Højmark Jensen
Telefon: 62 23 39 02

Ansvarsområde:
- Sundhedssekretariatet
- Sundhedsplejen
- Tandplejen
- Træning
- Sundhedshuset

Socialafdelingen

 

 

 

 

Socialchef Hasse Jacobsen

Telefon: 30 17 59 07

Ansvarsområde:
- Administration og udvikling
Myndighed
Dagtilbud
- Botilbud

 

Beskæftigelse

 

 

 

 

Borger- og arbejdsmarkedschef Louise Berg
Telefon: 62 23 30 00

Ansvarsområde:
- Jobcenter
- Borgerservice
- Virksomhedskontakt