Hjælp til handicapbil

Der kan ydes støtte til en bil, hvis du har en varig nedsættelse af funktionsevnen og har et dagligt kørselsbehov.

Det er en betingelse for at få støtte, at den nedsatte funktionsevne i væsentlig grad:

  • gør det svært at opnå eller fastholde et arbejde
  • gør det svært at gennemføre en uddannelse uden kørsel i egen bil eller
  • forringer evnen til at færdes uden kørsel i egen bil

Der kan ikke ydes støtte, hvis det skønnes, at kørselsbehovet kan dækkes på anden måde end ved brug af egen bil. Skema til ansøgning om støtte til bil finder du i højre side.

 

- Se video til højre på siden før du ansøger om støtte til køb af bil.