Social, Sundhed og Beskæftigelse

Direktørområde Social, Sundhed og Beskætigelse varetager primært opgaver på ældreområdet og de sociale områder for voksne (handicap, psykiatri og misbrug), sundheds- og forebyggelsesopgaver samt opgaver vedr. job/arbejdsmarked og Borgerservice

Det er den overordnede målsætning,

  • at servicen på ældreområdet skal dække behovet for boligmæssige, sociale og sundhedsmæssige ydelser til kommunens ældre borgere,
  • at indsatsen på sundheds- og forebyggelsesområdet ydes ud fra principperne om forebyggelse og selvhjælp samt tidlig og tilstrækkelig indsats,
  • at der på det sociale område, som helhed, til stadighed arbejdes hen mod decentralisering af ansvar og kompetence, hvilket indebærer,
  • at opgaverne løses tættere på og i samarbejde med borgerne,
  • at der til stadighed er fokus på hensigtsmæssig organisering samt kvalitet og effektivitet i opgavevaretagelsen.


Claus Sørensen

Direktør for Social, Sundhed og Beskæftigelse