Socialafdelingen

Ledelse

Socialchef Vickie Nellemann Kramer
Svinget 14, 5700 Svendborg

Telefon: 23 43 27 92

Administration og Udvikling Chefkonsulent Dea Vittrup
Telefon: 40 33 70 31
Myndighed

Områdeleder Pia Østergaard Andersen
Telefon: 51 54 58 20

Ansvarsområder:

Varetager kontakten over for voksne med betydelig eller varig fysisk og psykisk funktionsevne eller sociale problemer inden for handicap og psykiatri. Det drejer sig typisk om følgende:

 • Råd og vejledning
 • Økonomisk hjælp
 • Visitation til bostøtte og botilbud
 • Visitation til aktivitets- og beskæftigelsestilbud​ 
Dagområdet

Områdeleder Gert Müntzberg
​Telefon: 30 17 59 01

Ansvarsområde:

 • Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

 • Forsorgscenter Sydfyn

 • ​Botilbud og bostøtte

 • Beskyttet beskæftigelse

 • Aktivitets- og samværstilbud

 • ​Råd og vejledning

 • Social Vejledning

Boområdet

Områdeleder Lotte Hemmingsen
​Telefon: 40 17 63 89

Ansvarsområder:

 • Botilbud

 • Støttecentre

 • Vejledning