Socialafdelingen

Ledelse

Socialchef Vickie Nellemann Kramer
Svinget 14, 5700 Svendborg

Telefon: 2343 2792

Administration og Udvikling Chefkonsulent Maja Pejs Sejr
Telefon: 2422 1701
Myndighed

Områdeleder vakant
Telefon

Ansvarsområder:

Varetager kontakten over for voksne med betydelig eller varig fysisk og psykisk funktionsevne eller sociale problemer inden for handicap og psykiatri. Det drejer sig typisk om følgende:

 • Råd og vejledning
 • Økonomisk hjælp
 • Visitation til bostøtte og botilbud
 • Visitation til aktivitets- og beskæftigelsestilbud​ 
Dagområdet

Områdeleder Vakant
​Telefon: 3017 5901

Ansvarsområde:

 • Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

 • Forsorgscenter Sydfyn

 • ​Botilbud og bostøtte

 • Beskyttet beskæftigelse

 • Aktivitets- og samværstilbud

 • ​Råd og vejledning

 • Social Vejledning

Boområdet

Områdeleder Kristian Nygaard Madsen
​Telefon: 4017 6389

Ansvarsområder:

 • Botilbud

 • Støttecentre

 • Vejledning