PPR - Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

PPR - Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Centrumpladsen 7, 2. sal, 5700 Svendborg

Telefon: 6223 4545.

www.pprsvendborg.dk

Ledelse:

PPR leder Hans Jørn Søberg
Telefon: 62 23 45 24.

Ansvarsområde:

Almen og specialpædagogisk rådgivning til dagtilbud, skoler og forældre om børn og unge mellem 0-18 år.
Vejledning, undersøgelse, vurdering samt forslag til videre foranstaltning.