Merudgifter

Merudgifter voksne - Servicelovens § 100

Har du varigt nedsat funktionsevne, kan du søge om tilskud til nødvendige merudgifter.
 

Hvem kan få støtte

Personer mellem 18 og folkepensionsalderen med varigt nedsat fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne, hvis konsekvenser for den enkelte er af indgribende karakter i den daglige tilværelse, og som medfører, at der ofte må sættes ind med ikke uvæsentlige hjælpeforanstaltninger.

Hvor høje udgifter skal man have for at være omfattet af ordningen

​For at være omfattet ordningen, skal der foreligge sandsynliggjorte, nødvendige merudgifter på mindst 567 kroner om måneden svarende til 6.804 kroner årligt (2021-takster). 

Hvilke merudgifter kan man få tilskud til

Der kan søges om tilskud til merudgifter, der er nødvendige ved din daglige livsførelse. Det er en betingelse, at merudgiften er en konsekvens af den nedsatte funktionsevne og ikke kan dækkes efter anden lovgivning eller andre bestemmelser i Serviceloven.
Det er ikke muligt at lave en udtømmende liste over, hvilke merudgifter, der kan ydes tilskud til, men det kan fx være egenbetaling til medicin, udgifter til handicapbil, befordring, lægeordinerede diæter mv. 

Hvordan får man tilskud

Du kan ansøge om merudgiftsydelse for voksne - servicelovens § 100 - via borger.dk. Klik på linket i sidens øverste højre hjørne under 'Læs også'.

 

Se sagsbehandlingstider ved at klikke her: Sagsbehandlingstider