Merudgifter

Hvem kan få støtte:

Personer mellem 18 og 65 år med varigt nedsat fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne, hvis konsekvenser for den enkelte er af indgribende karakter i den daglige tilværelse, og som medfører, at der må sættes ind med betydelige hjælpeforanstaltninger for at opnå en tilnærmelsesvis normal tilværelse.

Hvor høje udgifter skal man have for at være omfattet ordningen:

​For at være omfattet ordningen, skal der foreligge sandsynliggjorte merudgifter på mindst 545 kroner om måneden eller mindst 6.540 kroner årligt (2019-takster). Tilskuddet fastsættes ud fra de skønnede merudgifter pr. måned, og rundes op til nærmeste kronebeløb, der er deleligt med 100.

Hvordan måler man merudgiften:

Merudgiftsydelsen udmåles ud fra størrelsen af den enkeltes ansøgers sandsynliggjorte, nødvendige merudgifter som følge af funktionsnedsættelsen.

Hvilke merudgifter får man tilskud til:

Det er ikke muligt at lave en udtømmende liste over, hvilke merudgifter der kan ydes hjælp til, men f.eks. egenbetaling til medicin, befordring, handicaprettede kurser, beklædning, daglige håndsrækninger m.v.