Uddannelsestilbud

CSV Sydfyn

CSV Sydfyns mission er at afdække, udvikle og forankre kompetencer hos mennesker med særlige behov og bringe kompetencerne i spil i kursisternes eget liv – både under og efter deres forløb/uddannelse.

Vi møder vore kursister som ligeværdige, med respekt og har som mål, at kursisterne kommer ”videre” i deres liv. Vi udviser engagement, er velforberedte og fagligt velfunderede og bidrager til helhed i opgaveløsningen.

Hos vore kursister og elever ønsker vi at se muligheder og potentialer frem for begrænsninger, i et miljø, hvor vi er åbne for andres refleksioner og forslag. Tilgangen til hinanden og kursisterne er anerkendende.

I forhold til vores samarbejdspartnere og til omverdenen ønsker vi et CSV Sydfyn, der er præget af professionalisme, engagement, høj faglighed og indbyrdes loyalitet med størst mulig grad af selvforvaltning i opgaveløsningen.

I vores indbyrdes forhold værdsætter vi initiativ og nytænkning i et miljø, hvor tilgivelse kan være bedre end tilladelse. Samarbejdet og relationerne til hinanden skal være præget af tryghed til at turde og viden om at det nytter at påvirke.

 

Du kan læse mere om vores tilbud her: CSV Sydfyn - VSU