Pårørenderåd på handicapområdet

I Socialafdelingen er der forskellige måder at inddrage pårørende på. Pårørenderådet for handicapområdet blev etableret i 2013, og har til formål at styrke inddragelse og dialog med pårørende, og for at tage hensyn til pårørendes viden og erfaringer i forhold til Socialafdelingens handicaptilbud. Pårørenderådet fungerer på tværs af Socialafdelingens bo- og dagtilbud, og erstatter ikke de lokale pårørenderåd, fx på et botilbud.

Rådet er åbent. Det vil sige, at pårørende til brugere af Socialafdelingens handicaptilbud kan deltage i møder i pårørenderådet efter behov og eget ønske. Pårørenderådet mødes ca. 4 gange om året. Der er fokus på generelle tiltag, og rådet høres ved større ændringer med betydning for brugere af Socialafdelingens tilbud. Der drøftes ikke enkeltsager og rådet har ikke beslutningskompetence.

Nedenfor kan du finde den gældende forretningsorden for Pårørenderådet samt referater fra Pårørenderådets møder i 2021 og 2022. Referater fra tidligere år kan rekvireres ved henvendelse til Socialafdelingen.

 

 

Kontaktpersoner
Områdeleder Lotte Hemmingsen
telefon 4017 6389 - e-mail lotte.hemmingsen@svendborg.dk
Områdeleder Gert Müntzberg
telefon 3017 5901 - e-mail gert.muntzberg@svendborg.dk
Fuldmægtig Pia Holm
telefon 6223 3931 - e-mail pia.holm@svendborg.dk