Pårørenderåd på handicapområdet

I Socialafdelingen er der forskellige måder at inddrage pårørende på. Pårørenderådet for handicapområdet blev etableret i 2013, og har til formål at styrke inddragelse og dialog med pårørende, og for at tage hensyn til pårørendes viden og erfaringer i forhold til Socialafdelingens handicaptilbud. Pårørenderådet fungerer på tværs af Socialafdelingens bo- og dagtilbud, og erstatter ikke de lokale pårørenderåd, fx på et botilbud.

I øjeblikket er syv pårørende med i Pårørenderådet for handicapområdet sammen med områdelederne for henholdsvis bo- og dagtilbud. Pårørenderådet mødes ca. 4 gange om året. Der er fokus på generelle tiltag, og rådet høres ved større ændringer med betydning for brugere af Socialafdelingens tilbud.

Nedenfor kan du finde den gældende forretningsorden for Pårørenderådet samt referater fra Pårørenderådets møder i 2021. Referater fra tidligere år kan rekvireres ved henvendelse til Socialafdelingen.