Bruger- og pårørenderåd

Bruger- og pårørenderåd
Arbejdsområde og kompetence:

Kommunen skal i samarbejde med bruger- og pårørenderådet fastsætte vedtægterne for rådets valgperiode, mødestruktur og mødehyppighed samt rådets arbejdsområde og kompetence.

Bruger- og pårørenderåd i plejehjem m.v. skal inddrages ved fastlæggelsen af retningslinjerne for det daglige liv i og omkring boligen, herunder fastlæggelse af retningslinjer for kostplaner, arbejdsrutiner, aktiviteter m.v. Rådene skal desuden inddrages ved retningslinjerne for personalets måde at optræde på.

Bruger- og pårørenderådet ca. 4 gange om året sammen med sektionsleder eller oftere hvis der er behov for dette.

Der afholdes valg til bruger- og pårørenderåd hvert år i marts måned.

Bruger- og pårørenderådet består af:

  • Louise Weinreich
  • Bodil Nakel
  • Dania Jørgensen
  • Lili Thrane
  • Arne Frandsen