Boliger

Hvordan får jeg en ældre-, pleje- eller demensbolig?

Før man kommer i betragtning til en anden bolig, skal borgeren oplyses og informeres om, hvilke tilbud og muligheder der er i Svendborg Kommune for at blive i eget hjem.

Mulighederne er følgende:

 • Hjælpemidler
 • Boligændringer
 • Hjemmehjælp
 • Dagcenter
 • Madservice
 • Hjemmesygepleje
 • Døgnpleje
 • Nødkald

Er disse tilbud ikke dækkende for behovet, orienteres borgeren om, hvilke andre boformer, der findes i kommunen. For at få anvist en af kommunens boliger, er det nødvendigt at foretage en visitation.

Enhver visitation skal indeholde en undersøgelse og en beskrivelse af de faktiske forhold, som er relevante for en vurdering af behovet for anvisning til en anden bolig.

Undersøgelsen indeholder en skønsmæssig vurdering, hvor der tages hensyn til følgende forhold:

 • Borgerens aktuelle boligmæssige situation
 • Borgerens sygdomsforløb
 • Psykologiske og sociale forhold
 • Borgerens egne ressourcer, de tilstedeværende ressourcer i hjemmet eller i hjemmeplejen.

 

Se kvlitetsstandard her: https://www.svendborg.dk/borger/seniorer-og-aeldre/kvalitetsstandarder