Indflytning

Når man flytter ind på Plejecenter Vindeby Pilevej er det rigtig godt, hvis lejligheden er indrettet med de møbler og de ting, som er betydende for borgeren – så vil borgeren hurtigere falde til i boligen.

Vi er meget interesseret i et godt samarbejde med borgeren og pårørende, så vi alle kan gøre det bedst muligt sammen.

Borgeren tilbydes en servicepakke, som koster kr. 1400,- pr. måned. Servicepakken betaler den kolde forplejning, leje af linned, rengøringsmidler, aktiviteter m.v.

Den varme mad leveres fra Det Gode Madhus. I Den mad der bestilles tages der hensyn til borgerens behov og ønsker.

Borgeren underskriver en fuldmagt, så beløbet til servicepakker og den varme mad fra Det Gode Madhus betales via træk i social pension.