Hverdagslivet

På Vindeby Pilevej prioriterer vi borgerens hverdagsliv, således at borgeren udnytter de ressourcer de har og borgeren kan leve et hverdagsliv med de ønsker de har til livet både inde på plejecenteret og i haven.

Vi prioriterer hverdagslivet med små-aktiviteter der er meningsfulde for borgeren. Vi prioriterer nærvær så borgeren oplever trivsel i hverdagslivet.

Måltidet er samlingspunkt for borgerne og her er der personale med omkring bordet, så borgerne oplever et måltid, som bærer præg af en familiær stund.

Vi tilrettelægger en neuropædagogisk tilgang der understøtter rehabilitering.