Aktivitetscentre

Aktivitetscentrene i Svendborg Kommune tilbyder kommunens pensionister en bred vifte af trænings- og aktivitetstilbud:

  • Fysisk træning
  • Socialt samvær
  • Samtalegrupper
  • Hobby-, underholdnings- og årstidsbestemte aktiviteter

Tilbud til visiterede brugere

For at deltage i aktivitetscenteraktiviteter samt fysisk træning skal man visiteres. Man kan visiteres, hvis man har specielle behov for træning, støtte eller hjælp. Personalet på aktivitetscentrene foretager visitationen ved et hjemmebesøg og aftaler hvilken dag/dage man kan komme på centret. Beboere i ældreboliger med tilknytning til et center kan frit benytte centerfaciliteterne.

Transport til og fra aktivitetscentret kan arrangeres for 40 kr. retur (2023).

Visitation til træning foretages af de Trænende Terapeuter, telefon 62 23 40 40.

Åbne tilbud

Udover ovenstående tilbud tilbydes desuden åbne aktiviteter. Disse kræver ingen visitation eller aftaler, man møder blot op og deltager i det, der foregår.

På centrene kan der købes mad og drikkevarer i de tilknyttede cafeterier.

 

Hvordan gør jeg

Der findes et aktivitetscenter netop i dit lokalområde, hvor du kan henvende dig direkte. Adresse og telefonnummer samt nærmere beskrivelse af tilbud og muligheder findes under det enkelte center, her kan du også se dagcentrets folder (se link i venstre spalte her på siden til de enkelte centre).

Nærmere information om de åbne aktiviteter fås via husstandsomdelte foldere (kvartalsvis), eller ved at rette henvendelse til det pågældende center.