Illustration - Bryghuset
Illustration - Bryghuset

Bryghuset

Aktivitetscenter

Åbningstider

Aktivitetscentret har åbent mandag - fredag fra kl. 10.00 - 15.00.

Cafeteriet har åbent mandag - fredag fra kl. 10.00 - 15.00

Aktivitetsdel

For at deltage i centrets formiddagsaktiviteter skal man være visiteret, d.v.s. have specielle behov. Personer, der bor i tilknytning til et ældrecenter er automatisk visiterede - øvrig visitation til centret kan foretages af f.eks. visitator, hjemmeplejen, pårørende, praktiserende læge etc., eller man kan selv ringe til centret. Alle visiterede kan deltage i forskellige aktiviteter efter aftale med centerpersonale.

Centret udgiver en månedskalender, der kan rekvireres ved henvendelse - eller man kan hente én i centret. Her vil det fremgå, hvilke arrangementer og aktiviteter den kommende måned byder på. Der er tilmelding og brugerbetaling til enkelte arrangementer.

Betaling

Visiterede brugere kan få kørsel til centret. Beløbet trækkes månedsvis over pensionen i henhold til aftale med kommunen. Herudover kan der blive tale om udgifter til mad og drikke i cafeteriet, samt materialeudgifter til enkelte aktiviteter i dagcentret. Der er mulighed for selvtræning i centrets træningsrum i morgentimerne. Kontakt terapeuterne for nærmere aftale.