Fremtidens ældreliv

Masterplan frem til 2025

I Svendborg Kommune ønsker vi livskvalitet for alle ældre borgere.

Vi har fokus på, at rammerne for at have et godt ældreliv er brede og fleksible, så alle ældre borgere, kan leve det liv, de ønsker.

Vi lever i en tid, hvor krav til ældreområdet er i stærk forandring. I fremtiden bliver vi mange flere ældre i Svendborg Kommune. Vi kan heldigvis se frem til mange flere gode og aktive leveår og udviklingen gør os i stand til at leve længere med de kroniske sygdomme, vi måske får.

Samtidig betyder stigningen i antal af ældre over 80 år også, at der vil være flere, der kan få be­hov for pleje og hjælp fra ældreområdet. Det kræver, at vi som politikere forholder os til, hvordan vi skal prioritere, de midler og ressourcer vi har, for at sikre et solidt og velfungerende ældreom­råde, der også i fremtiden kan yde pleje og hjælp til de borgere, der har behov for det.

Vi skal finde nye måder at løse opgaverne på for at nå vores mål. Social- og Sundhedsudvalget har derfor besluttet at udarbejde en masterplan, hvor Svendborg Kommune ”sætter det lange lys på” og giver arbejdet med udvikling af Ældreområdet retning for at sikre det gode ældreliv.

Hanne Klit, formand for Social og Sundhedsudvalget, marts 2019

Masterplanen blev den 26. marts 2019 godkendt af byrådet i Svendborg. Du kan læse masterplanen for Fremtidens Ældreliv frem mod 2025 herunder.