Demens i familien

I Svendborg Kommune er et mål, at ingen skal stå alene med en demenssygdom. Læs mere i kommunens Demenspolitik.