Demens i familien

Demens i familien

I Danmark har ca. 70.000 - 80.000 personer en demenssygdom, og hvert år får ca. 15.000 personer stillet diagnosen demens.

Demens kan karakteriseres som en samling symptomer forårsaget af sygdom eller skade, som påvirker hjernens intellektuelle funktion. Demens medfører svækkelse af hukommelsen, nedsat koncentration, sprogproblemer og orienteringsevne. Personligheden og følelseslivet kan også være påvirket.

Tidligere blev demens i alderdommen ofte i daglig tale kaldt forkalkning eller senilitet. Demens er imidlertid en sygdom, hvor der foreligger en hjerneskade, og er således ikke en naturlig følge af alderen.

Over halvdelen af alle demenstilfælde hos ældre tilskrives Alzheimers sygdom. Der kan være mange andre årsager til demens, f. eks. blodpropper i hjernen, hjerneskade efter ulykkestilfælde, forgiftninger, følger af bivirkninger af medicin- eller alkoholmisbrug.

Demens rammer især ældre mennesker, men kan også undertiden ramme mennesker i 40 - 50 års alderen eller endnu yngre.

Hvis der er mistanke om demens, er det vigtigt at søge læge, så den rigtige diagnose kan stilles og eventuel behandling påbegyndes så tidligt i forløbet som muligt.

Svendborg Kommunes demenspolitik findes under "Læs også" i højre spalte her på siden, hvor du kan læse om Svendborg Kommunes visioner og overordnede mål for demensindsatsen i kommunen.

Under bilag nedenfor: "Pårørendegrupper" kan du læse om de aktuelle grupper.

Under "Relaterede sider" i højre spalte kan du søge yderligere viden om demenssygdomme, undersøgelser og behandling, sant juridiske forhold, herunder fuldmagter, værgemål m.v.