Illustration - Caroline Amalielund
Illustration - Caroline Amalielund

Caroline Amalielund

Aktivitetscenter

Åbningstid

Mandag til fredag fra kl. 10.00 - 15.00.

Caroline Amalie ligger i en grøn have, omgivet af skov og søer, og med græssende får på det fredede område ”Ørkild Voldsted”. Et naturskønt og dejligt sted at blive ældre.

Er du interesseret i at møde andre mennesker, så er du velkommen hos os. Er du interesseret i at være aktiv, så har vi mange gode tilbud.

Vi kan fx tilbyde

 Bagegruppe, madlavningsgruppe, adgang til computer, oplæsning, Svendborgs historie, gymnastik/motionshold, håndarbejde, blomsterbinding, træværksted, erindringsgruppe, banko, gudstjeneste, busture, fællesspisning, mange dejlige fester med god mad, sang og musik.

Vi holder af at være meget ude både sommer og vinter. Om sommeren er vi ofte ude hele dagen, hvis vejret tillader det. Om vinteren går vi også ud i det omfang, vejret tillader det.

Vi prøver at skabe et trygt og rart miljø, hvor der er tid til at yde individuel service. Hvor der er plads til sjov og vi er åbne for nye ideer.

Vi er gode til at modtage nye dagcentergæster, og i samråd med dig vurderer vi løbende behovet for aktivitetstilbud. Måske ønsker du at komme i aktivitetscenter flere eller færre dage end først aftalt.

Inden du starter i Aktivitetscenteret, tilbyder vi at komme på hjemmebesøg, hvor vi i fred og ro kan give nærmere information om dagligdagen hos os. Vi planlægger sammen på hvilke dage, samt hvilke aktiviteter, du har lyst til at deltage i.

Til aktivitetscenteret hører en café. I cafeen kan købes varm mad, smørrebrød, kaffe og kage. Cafeen er åben for husets beboere, pårørende, gæster samt for alle pensionister.

 

Med venlig hilsen

Personalet i Aktivitetscenteret, Caroline Amalie