Illustration - Caroline Amalielund
Illustration - Caroline Amalielund

Caroline Amalielund

Aktivitetscenter

Åbningstider: Mandag til torsdag  fra kl. 09.30 – 14.45 fredag kl. 09.30-13.30

Caroline Amalie ligger i en grøn have, omgivet af skov og søer.
Er du interesseret i at møde andre mennesker, så er du velkommen hos os. Er du interesseret i at være aktiv, så har vi mange gode tilbud.

 

Vi kan fx tilbyde

Vi kan tilbyde et samlingssted i hyggelige omgivelser, hvor der er aktiviteter og tilbud efter ønske, behov, årstid m.m. Aktivitetscentrets målsætning er at skabe en god, tryg og harmonisk hverdag for den enkelte bruger uanset alder. Vi lægger stor vægt på socialt samvær og genkendelighed, da vi tror på at det er med til at give en god og tryg oplevelse. Vi er med i Svendborg Kommunes Idrætscertificering af aktivitetscentre. Det betyder at vi mindst 3 gange ugentligt tilbyder fysiske aktiviteter. Det kan f.eks. være aktiviteter i vores gymnastiksal, såsom stoledans, gymnastik, aktive spil eller en gåtur i området.

Vi tilbyder ligeledes bage/ madklub,  banko, gudstjeneste, busture, fællesspisning med god mad, sang og musik.
Vi holder af at være meget ude. Om sommeren er vi ofte ude hele dagen, hvis vejret tillader det. Om vinteren går vi også ud i det omfang, vejret tillader det.
Vi prøver at skabe et trygt og rart miljø, hvor der er tid til at yde individuel service. Hvor der er plads til sjov og vi er åbne for nye ideer.
Vi er gode til at modtage nye dagcentergæster, og i samråd med dig vurderer vi løbende behovet for aktivitetstilbud. Måske ønsker du at komme i aktivitetscenter flere eller færre dage end først aftalt.

Til aktivitetscenteret hører en café. I cafeen kan købes varm mad, smørrebrød, kaffe og kage. Cafeen er åben for jer dagcentergæster, husets beboere og  pårørende.
I nedenstående pjece kan, du læse yderligere omkring visitering til dagcenter m.m.

 

Med venlig hilsen

Personalet i Aktivitetscenteret, Caroline Amalie