Illustration - Stenstrup
Illustration - Stenstrup

Stenstrup

Aktivitetscenter

Åbningstider
Aktivitetscentret har åbent på alle hverdage fra kl. 10.00 - 15.00.

Cafeteriet
Har åbent alle hverdage fra kl. 8.00 - 13.00. Ud over disse tidspunkter er der mulighed for at købe enkelte ting ved selvbetjening.

Husavis
Aktivitetscentret udgiver en Husavis, der udleveres til dagcentergæster eller kan fås ved henvendelse. Der vil det fremgå, hvilke arrangementer og aktiviteter den kommende måned byder på. Der er tilmelding og brugerbetaling til enkelte arrangementer.

Aktiviteter
Vi kan tilbyde: Sang hver onsdag, bagegruppe, højtlæsning, ture ud af huset, stolegymnastik, kreative aktiviteter, kortspil, fester, film, vævning, quiz, eller hvad der er stemning for.

Frivillige
Aktivitetscenter Stenstrup har en gruppe af frivillige, der gør et stort arbejde for at give ekstra mulighed for oplevelser - f.eks. gåture, udflugter, bankospil, julestue.

Er du interesseret i at være frivillig, er du velkommen til at henvende dig til dagcentrets personale.

Betaling
Visiterede brugere kan få kørsel til centret. Beløbet trækkes månedsvis over pensionen i henhold til aftale med kommunen.

Kan du selv sørge for transport, koster det ikke noget at komme i centret, og du er velkommen til at medbringe din egen mad og drikke.
Ellers kan der blive tale om udgifter til mad og drikke, samt materialeudgifter til enkelte aktiviteter.