Kvalitetsstandarder

Ældreområdets kvalitetsstandarder

På denne side har vi samlet serviceinformation og kvalitetsstandarder for Ældreområdet i Svendborg Kommune.

En kvalitetsstandard indeholder information om den hjælp og støtte, som du kan visiteres til. ’At visitere’ er når kommunens medarbejdere vurderer og træffer beslutning om, hvilke indsatser (for eksempel rengøring, personlig pleje eller plejebolig) du skal have tildelt/tilbudt.

Kvalitetsstandarderne skal sikre, at det er tydeligt for dig som borger, hvilket serviceniveau, politikerne inden for lovgivningens rammer har vedtaget i Svendborg Kommune.

Konkret beskriver kvalitetsstandarderne hvilke betingelser, der skal være opfyldt for at blive visiteret til en indsats i Svendborg Kommune, ligesom de beskriver, hvad indsatsen indeholder og hvad formålet er med den.