Overgreb fra barn til barn

Hvordan handler vi, når børnene/de unge går i samme dagtilbud/skole eller andet fælles tilbud?

Overgreb defineres i denne sammenhæng som seksuelle overgreb og vold. (Familieafdelingen er inddraget og der er sket politianmeldelse)

Det er en vanskelig opgave for ledere og medarbejdere at håndtere en opgave der omhandler børn og unges overgreb på hinanden.
Især er der udfordringer i situationer hvor de unge f.eks. går i samme klasse eller har ophold på samme døgninstitution. Her har man udfordringen med at sikre hensynet til både den unge, der føler sig krænket, og den unge der er under mistanke.

Der findes ingen enkle løsninger, men der er fokusområder, som det er vigtigt at inddrage i overvejelserne.

Der vil i hver sag være en individuel vurdering - der kan derfor ikke opstilles en fast køreplan for handlingerne.

I nedenstående gives der anbefalinger til de overvejelser og handlinger, der kan være med til at klarlægge den bedst mulige løsning for alle parter i den konkrete situation.
 

Anbefalinger til overvejelser:

Overvejelserne er betinget af i hvilke regi situationen opstår.

F.eks. kan der være forskel på om handlingen foregår i skoleregi, døgntilbudsregi eller dagtilbudsregi for unge.

Som udgangspunkt vægtes hensynet til den unge, der føler sig krænket højest.

Det anbefales at der fra sagens start tages stilling til intern og ekstern kommunikation og til pressehåndtering.

 

Skole/dagtilbudsregi for unge

Der skal fra sagens start være tæt kontakt og koordinering mellem de relevante parter fra Familieafdelingen og skole/dagtilbudsregi for unge.

Ud fra en samlet vurdering træffer lederen, evt. i samråd med nærmeste overordnede, afgørelse om de unge skal forblive i samme tilbud.

Forinden har lederen

 • Hurtigst muligt haft kontakt til begge unge og deres forældre
  • Hvordan har de unge med at være i samme klasse/institution?
  • Hvordan har forældrene med at deres børn går i samme klasse/institution?
 • Undersøgt om der er behov for særlig støtte til de unge fra skolen/institutionen?
  • det skal overvejes om PPR skal inddrages.
  • det skal overvejes om andre eksperter skal inddrages f.eks. SISO.


Det videre forløb

 • Lederen orienteret forældrene, de unge og Familieafdelingen om afgørelsen.
 • Begge unges situation og trivsel følges tæt med jævnlig kontakt til forældrene og med fortsat tæt koordinering til Familieafdelingen.
 • Sideløbende vil der som oftest foregå politimæssig efterforskning hvor repræsentant fra Familieafdelingen deltager i afhøringen af de unge.
 • Såfremt der sker væsentlige ændringer i sagen kontakter Familieafdelingen lederen af skolen/dagtilbuddet for unge.
 • Den politimæssige efterforskning vil føre til enten sigtelse med efterfølgende retssag eller til henlæggelse af sagen.

Der overvejes herefter om der skal ske ændring i de foretagede handlinger omkring begge unge. Forældrene orienteres om resultatet af overvejelserne.

 

Døgntilbud for unge

Der skal fra sagens start være tæt kontakt og koordinering mellem Familieafdelingen og døgntilbud for unge.


Ud fra en samlet vurdering træffer lederen af døgntilbuddet, i samråd med Familieafdelingen, afgørelse om de unge skal forblive i samme tilbud.

Forinden har lederen og Familieafdelingen

 • Hurtigst muligt haft kontakt til begge unge og deres forældre.
  • Hvordan har de unge med at bo i samme døgntilbud?
  • Hvordan har forældrene med at deres børn bor i samme døgntilbud?


Familieafdelingen deltager i disse møder.

 • Er der behov for særlig støtte til de unge fra døgntilbuddet?
  • det skal overvejes om andre eksperter skal inddrages f.eks. SISO.

 

Det videre forløb

 • Lederen af døgntilbuddet orienterer sammen med Familieafdelingen forældrene, de unge om afgørelsen.
 • Begge unges situation og trivsel følges tæt med jævnlig kontakt til forældrene og med fortsat tæt koordinering til Familieafdelingen.
 • Sideløbende vil der som oftest foregå politimæssig efterforskning hvor repræsentant fra Familieafdelingen deltager i afhøringen af de unge.
 • Såfremt der sker væsentlige ændringer i sagen kontakter Familieafdelingen lederen af døgntilbuddet for unge.
 • Den politimæssige efterforskning vil føre til enten sigtelse med efterfølgende retssag eller til henlæggelse af sagen.


Der overvejes herefter om der skal ske ændring i de foretagede handlinger omkring begge unge. Forældrene orienteres om resultatet af overvejelserne.