Leder - Konkret viden om overgreb fra medarbejder

En medarbejder henvender sig til dig på baggrund af egen oplevelse eller information fra andre.
 

 • Nedskriv din viden eller
 • Bed medarbejderen om at nedskrive sin viden.
 • Anmeld til politiet
 • Kontakt ledelsen og Familieafdelingen
 • Skærpet omsorgsfokus på barnet.

 

Fremgangsmåde ved konkret viden om overgreb fra medarbejder

 1. Lederen skal bevare overblikket og skal sammen med fagchefen lave en politianmeldelse.
 2. Lederen skal meddele barnets forældre at der er sket politianmeldelse. Forældrene kan også anmelde den konkrete viden til Politiet.
 3. Lederen skal straks indkalde medarbejderen og orientere om at der er sket politianmeldelse.
 4. Medarbejderen skal fritages fra sit arbejde. Medarbejderen kan evt. tilbydes psykologhjælp.
 5. Lederen skal udarbejde underretning til Familieafdelingen og et skriftligt notat af forløbet som sendes i kopi til fagchefen.
 6. Personalegruppen informeres med respekt for reglerne om ”tavshedspligt” – dvs. at den mistænkte skal give samtykke til at vedkommendes navn og den konkrete viden oplyses.
 7. Efter samråd med fagchefen, vil øvrige interessenter orienteres. Hele forældregruppen orienteres.