Leder - Bekymring om vold eller seksuelt overgreb

 • Indhent information/nedskriv egne observationer (læs evt. om diffus mistanke)
 • Skærpet observation
 • Beslut det videre forløb​ 
  • Flere observationer?
  • Brug Skolefora/Småbørnsfora
 • Skærpet omsorgsfokus på barnet
 • Aftal procedure internt i huset​

 

Fremgangsmåde ved bekymring

For ledere der har en oplevelse af, at et barn/en ung ikke trives og noget er galt, vil fremgangsmåde være:
(dette gælder henvendelse fra både medarbejder, forældre o.a.) 
 

 1. Indhent information fra medarbejdere eller nedskriv egne observationer.
 2.  Skærpet observation af barnet/den unge i en tidsbestemt periode, herunder nedskrivning af observation med tid, sted og klokkeslæt.
 3. Beslut det videre forløb, f.eks.
  • flere observationer, hvis du stadigvæk er usikker
  • søg sparring i skolefora /småbørnsfora eller konsultativ bistand hos PPR
  • er du blevet afklaret om der er tale om en egentlig mistanke? I givet fald gå videre til Leder – mistanke her på hjemmesiden.
 4. Aftal hvordan barnet/den unge støttes her og nu (skærpet omsorgsfokus hvem gør hvad, hvornår og hvordan)
 5. Aftal med personalet, hvordan forældrene inddrages og/eller informeres.