Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Uddannelsen er 3-årig og retter sig mod unge med særlige behov, der ikke har mulighed for at gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse. Særligt tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) er en mulighed efter 9 års skolegang og indtil det fyldte 25. år.

Formålet med uddannelsen er at fremme den unges personlige udvikling og mulighed for at deltage selvstændigt og aktivt i samfundslivet. Uddannelsen afsluttes med et kompetencebevis.

UU Sydfyn foretager indstillinger til STU til Svendborg Kommunes STU Visitationsudvalg.

For mere information om Svendborg Kommunes administration af STU-området henvises til Svendborg Kommunes administrationsgrundlag.