Ung og ledig

Er du under 30 år og er ledig kan du få råd og vejledning i Ungekontakten

Er du under 30 år og er ledig kan du få råd og vejledning i Ungekontakten

Hvis du bliver ledig, er under 30 år, ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse, og vil søge hjælp til forsørgelse – uddannelseshjælp - skal du møde personligt op i Ungekontakten indenfor Svendborg kommunes åbningstider. Du vil hurtigst muligt få en samtale med en uddannelsesrådgiver i Jobcenteret i Ungekontakten.
Efterfølgende vil du kunne søge uddannelseshjælp på nettet. Du får vejledning om dette i forbindelse med samtalen i Jobcenteret i Ungekontakten.
 
Hvis du bliver ledig, er under 30 år, har en erhvervskompetencegivende uddannelse og vil søge hjælp til forsørgelse i form af kontanthjælp, skal du bestille tid til en visitationssamtale i Jobcenter Svendborg, ved personligt fremmøde indenfor Svendborg kommunes åbningstider.
Efter du er blevet visiteret i Jobcenter Svendborg skal du straks efterfølgende møde personligt op i Borgerservice og søge om kontanthjælp hos en ydelsessagsbehandler.