Dekorativt indhold

Forældreinformation

Denne side skal give information om STU til dig, som er forælder til eller værge for en ung, der kan være i målgruppen for STU.

Du kan blandt andet læse om følgende spørgsmål:

  • Er uddannelsen det rigtige valg for dit barn?
  • Hvordan er processen for at blive optaget på uddannelsen?
  • Hvordan bliver uddannelsen sammensat?
  • Hvad er dine muligheder som forælder for at få indflydelse på beslutningerne om dit barns uddannelse
  • Hvad er kravene til dit barn på uddannelsen?