Målgruppen

Målgruppen omfatter unge, der har afsluttet undervisningspligten og som har særlige behov, der medfører at de ikke kan gennemføre en anden ungdomsuddannelse.

Målgruppen af unge med særlige behov omfatter bl.a.:

  • unge med svære bevægelseshandicap
  • multihandicappede unge
  • unge med autisme
  • unge med ADHD
  • unge med andre psykiske lidelser
  • unge med erhvervet hjerneskade

Det er ikke bestemte typer af funktionsnedsættelser eller bestemte diagnoser, der er afgørende for den unges berettigelse til STU, men alene det faktum, at den unge ikke vil kunne gennemføre en anden ungdomsuddannelse selv om der ydes specialpædagogisk støtte.

STU - forløb skal opfattes som den sidste mulighed for at opnå en ungdomsuddannelse, når andre ungdomsuddannelser er afdækket og udelukket.