STU-tilbud som Svendborg borger

I Svendborg Kommune har vi vores eget STU sted. Det hedder CSV Sydfyn. CSV Sydfyn er den primære STU leverandør, som Svendborg Kommune visiterer til. Læs mere om CSV Sydfyn eller ret henvendelse til UU Sydfyn, for at høre nærmere om CSV Sydfyn og mulighederne på uddannelsesstedet.

I Svendborg Kommune er det besluttet at der på STU sker halvårlige optag. De halvårlige optag er i januar og august måneder.