Dekorativt element

Godkendelse til STU

UU vejleder foretager den indledende målgruppevurdering om, hvorvidt den unge med særlige behov vil være berettiget til Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU).

Herefter laver UU-vejleder en indstilling til visitationsudvalget sammen med den unge og forældre. 

Svendborg Kommune afholder visitationsudvalgsmøde 3-4 gange årligt, hvor indstillingerne fra UU-vejleder vurderes. Indenfor en uge efter visitationsudvalgsmøde, vil den unge modtage et brev med enten accept eller afslag på indstillingen.

Der er halvårlig optag i STU i januar og august. For mere information om Svendborg Kommunes administration af STU området henvises til Svendborg Kommunes STU administrationsgrundlag.

Årshjul

April - visitationsmøde

  • Regnskab for foregående år
  • Forventede regnskab indeværende år
  • Formandsbeslutninger siden sidste visitationsudvalgsmøde
  • Visitationssager

Juni - visitationsmøde

  • Formandsbeslutning siden sidste visitationsudvalgsmøde
  • Forventede regnskab indeværende år
  • Gennemgang af tilsynsrapporter på faste leverandører
  • Visitationssager

September - dialogmøde i kommunen

  • Dialogmøde blandt relevante sagsbehandlere og øvrige samarbejdspartnere inden for kommunen
  • Gennemgang af lov
  • Gennemgang af visitations setup
  • Nye tiltag

November - visitationsmøde

  • Forventede regnskab for indeværende år
  • Formandsbeslutninger siden sidste visitationsudvalgsmøde
  • Evaluering af dialogmøde
  • Forventede tilgang af elever kommende år
  • Visitationssager