Dekorativt element

Godkendelse til STU

UU vejleder foretager den indledende målgruppevurdering om, hvorvidt den unge med særlige behov vil være berettiget til Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU).

Herefter laver UU-vejleder en indstilling til visitationsudvalget sammen med den unge og forældre. 

Svendborg Kommune afholder visitationsudvalgsmøde 3-4 gange årligt, hvor indstillingerne fra UU-vejleder vurderes. Indenfor en uge efter visitationsudvalgsmøde, vil den unge modtage et brev med enten accept eller afslag på indstillingen.

Der er halvårlig optag i STU i januar og august. For mere information om Svendborg Kommunes administration af STU området henvises til Svendborg Kommunes STU administrationsgrundlag.

Årshjul

April - visitationsmøde

 • Regnskab for foregående år
 • Forventede regnskab indeværende år
 • Formandsbeslutninger siden sidste visitationsudvalgsmøde
 • Visitationssager

Juni - visitationsmøde

 • Formandsbeslutning siden sidste visitationsudvalgsmøde
 • Forventede regnskab indeværende år
 • Gennemgang af tilsynsrapporter på faste leverandører
 • Visitationssager

September - dialogmøde i kommunen

 • Dialogmøde blandt relevante sagsbehandlere og øvrige samarbejdspartnere inden for kommunen
 • Gennemgang af lov
 • Gennemgang af visitations setup
 • Nye tiltag

November - visitationsmøde

 • Forventede regnskab for indeværende år
 • Formandsbeslutninger siden sidste visitationsudvalgsmøde
 • Evaluering af dialogmøde
 • Forventede tilgang af elever kommende år
 • Visitationssager