Godkendelse til STU

Godkendelse til STU

UU vejleder foretager den indledende målgruppevurdering om, hvorvidt den unge med særlige behov vil være berettiget til Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU).

Herefter laver UU-vejleder en indstilling til visitationsudvalget sammen med den unge og forældre. 

Svendborg Kommune afholder visitationsudvalgsmøde 3-4 gange årligt, hvor indstillingerne fra UU-vejleder vurderes. Indenfor en uge efter visitationsudvalgsmøde, vil den unge modtage et brev med enten accept eller afslag på indstillingen.

Visitationsdatoer i 2019:

  • 26. april 2019
  • 17. juni 2019
  • 19. november 2019

Der er halvårlig optag i STU i januar og august. For mere information om Svendborg Kommunes administration af STU området henvises til Svendborg Kommunes STU administrationsgrundlag.