Ungekontakten med kig til himlen

Ungekontakten

UNGEKONTAKTEN ER PGA. CORONAVIRUS LUKKET FOR BORGERHENVENDELSER TIL OG MED 27. MARTS 2020

Skal du i kontakt med en af Ungekontaktens afdelinger skal du følge nedenstående anvisninger. Du kan ligeledes løbende holde dig orienteret om Coronavirus situationen på www.svendborg.dk.

Kontakt til UU Sydfyn:

Vejledere kan kontaktes på sædvanlig telefon og mail. UU Sydfyns hovedtelefon er ligeledes åben på tlf. 23314675.

Kontakt til Jobcenter, Team Uddannelse:

Ved nødvendige henvendelser til Jobcentret kan Team ydelse træffes telefonisk på 62233606 i hverdagene fra kl. 10.00 – 12.00.

Kontakt til Socialafdeling Myndighed:

Sagsbehandling foregår som udgangspunkt telefonisk. Socialafdeling Myndighed kan kontaktes på tlf. nr. 6223 3970 i normal åbningstid, ligesom den enkelte sagsbehandler kan kontaktes på sædvanlig mail social.modtagelse@svendborg.dk eller telefon.

Kontakt til Familieafdeling:

Familieafdelingen kan kontaktes på tlf. 62234600 eller mail familieafdelingen@svendborg.dk, ligesom den enkelte sagsbehandler kan kontaktes på sædvanlig mail eller på telefon.

Kontakt til Åben Anonym Rådgivning:

Åben Anonym Rådgivning er lukket for personligt fremmøde, men rådgiverne kan kontaktes på tlf. 24886653 eller tlf. 51726379

Kontakt til SSP:

SSP kan kontaktes på sædvanlig telefon og mail ssp@svendborg.dk


Ungekontakten er Svendborg kommunes kommunale ungeindsats efter Lov om kommunal ungeindsats for unge under 25 år.

Ungekontakten er for dig fra 15 år og er til og med 29 år.

I Ungekontakten kan du finde:

  • Jobcenterets ungeteam
  • UU Sydfyn
  • Familieafdelingens ungeteam
  • Socialafdelingen, Myndighed, Ungeteam
  • SSP-konsulenterne
  • ​Åben Anonym Rådgivning
     

Ungekontakten skal gøre det lettere for dig, at finde rundt mellem forskellige afdelinger i kommunen.

Formålet med Ungekontakten er at styrke samarbejdet mellem medarbejderne i de forskellige afdelinger. Så du som ung oplever en større sammenhæng i indsatserne på tværs af afdelinger. Det kan både være de forebyggende og de sociale indsatser.

Målgruppen for Ungekontakten er unge i alderen 15 til og med 29 år, der har vanskeligheder og behov for en koordineret og tværfaglig kommunal indsats.

Vigtigt! Bemærk, at Borgerservice, Team Ydelse er ikke tilstede i Ungekontakten. Alle henvendelser vedrørende Kontanthjælp og Uddannelseshjælp rettes til Team ydelse - telefon 62 23 30 00.

 

Vejkort til Ungekontakten

Læs mere på de enkelte afdelingers hjemmeside: