Ungekontakten med kig til himlen

Ungekontakten

Ungekontakten er Svendborg kommunes kommunale ungeindsats efter Lov om kommunal ungeindsats for unge under 25 år.

Ungekontakten er for dig fra 15 år og er til og med 29 år.

I Ungekontakten kan du finde:

  • Jobcenterets ungeteam
  • UU Sydfyn
  • Familieafdelingens ungeteam (14-18 år og unge i efterværn)
  • Socialafdelingen, Myndighed, Ungeteam
  • SSP-konsulenterne
  • ​Åben Anonym Rådgivning
     

Ungekontakten skal gøre det lettere for dig, at finde rundt mellem forskellige afdelinger i kommunen.

Formålet med Ungekontakten er at styrke samarbejdet mellem medarbejderne i de forskellige afdelinger. Så du som ung oplever en større sammenhæng i indsatserne på tværs af afdelinger. Det kan både være de forebyggende og de sociale indsatser.

Målgruppen for Ungekontakten er unge i alderen 15 til og med 29 år, der har vanskeligheder og behov for en koordineret og tværfaglig kommunal indsats.

Vigtigt! Bemærk, at Borgerservice, Team Ydelse er ikke tilstede i Ungekontakten. Alle henvendelser vedrørende Kontanthjælp og Uddannelseshjælp rettes til Team ydelse - telefon 62 23 30 00.

 

Læs mere på de enkelte afdelingers hjemmeside: