Ungekontakten med kig til himlen

Ungekontakten

Ungekontakten er for dig fra 15 år til og med 29 år.

 

I Ungekontakten kan du finde:

  • Jobcenterets ungeteam
  • UU Sydfyn
  • Familieafdelingens ungeteam
  • Socialafdelingen, Myndighed, Ungeteam
  • SSP-konsulenterne
  • ​Åben Anonym Rådgivning
     

Ungekontakten skal gøre det lettere for dig, at finde rundt mellem forskellige afdelinger i kommunen.

Formålet med Ungekontakten er at styrke samarbejdet mellem medarbejderne i de forskellige afdelinger. Så du som ung oplever en større sammenhæng i indsatserne på tværs af afdelinger. Det kan både være de forebyggende og de sociale indsatser.

Målgruppen for Ungekontakten er unge i alderen 15 til og med 29 år, der har vanskeligheder og behov for en koordineret og tværfaglig kommunal indsats.

Vigtigt! Bemærk, at Borgerservice, Team Ydelse er ikke tilstede i Ungekontakten. Alle henvendelser vedrørende Kontanthjælp og Uddannelseshjælp rettes til Team ydelse - telefon 62 23 30 00.

 

Vejkort til Ungekontakten

Læs mere på de enkelte afdelingers hjemmeside: