Ungenetværk

I Svendborg Kommune ønsker vi at danne rammen om det gode ungeliv. Det betyder at i Svendborg Kommune har alle unge mulighed for at være en del af et eller flere sociale fællesskaber. Der er flere veje at gå – men ingen går helt alene. Ungemiljøet er mangfoldigt og inspirerende. Der er uddannelses- og fritidstilbud til alle unge. Unge tager ansvar for sig selv og deres kammerater, og voksne tager ansvar for de unge. På den måde skaber vi sammen rammerne for det gode ungeliv.

Svendborg Kommunes Ungekulturnetværk er blevet etableret med det formål at styrke og understøtte samarbejdet omkring udviklingen af det gode ungeliv. Misionen for ungekulturnetværket er klar; Svendborg Ungekulturnetværk skaber meningsfulde tiltag og samarbejder for og med Svendborgs unge.