Ældreboliger med tilknytning til plejecenter (type 2)