Luftfotos af boligområde i Gudme

'Nabovarme' - mindre, fælles varmeløsninger

’Nabovarme’ – et kommunalt projekt til understøttelse af mindre, fælles varmeløsninger i Svendborg Kommune

Puljen er opbrugt og der er nu lukket for ansøgninger.

 

Bor du i et område uden udsigt til at blive koblet på fjernvarmesystemet, kan du søge om hjælp til selv at starte mindre, fælles varmealternativer op i området.

Det er desværre ikke alle forundt at få fjernvarme, selvom man ønsker at komme væk fra dyre og klimakritiske varmeløsninger baseret på fossile brændsler. Derfor har Svendborg Kommune opstartet et nyt projekt, der systematisk skal understøtte borgere og foreninger, som ønsker at gå sammen i mindre fællesskaber om grønnere varmeløsninger.

Hvad er projekt ’Nabovarme’?

Svendborg Kommunes nye projekt ’Nabovarme’ har to ben:

 1. Rådgivningsbistand: Borgere kan ansøge om rådgivningsbistand til projektopstart af mindre, fælles varmeløsninger, hvis der ikke er udsigt til planer om tilkobling til fjernvarmesystemet i området. Der vil som udgangspunkt blive valgt 3-4 projekter, som modtager rådgiverbistand.
  Du kan fortsat ansøge, selvom der var ansøgningsfrist den 28. februar på første ansøgningsrunde, da der stadig er midler til overs.
   
 2. Vidensdeling: Senere i på året kan alle interesserede indhente erfaringer fra de udvalgte projekter, så man selv kan komme bedst muligt fra start. En betingelse for at modtage rådgiverbistanden er nemlig, at erfaringerne fra ens projekt skal indgå i et kommunalt inspirationskatalog til hjælp for fremtidige projekter. Kataloget forventes at være klar i sommeren 2023.

Hvem kan søge?

Rådgiverbistanden i ’Nabovarme’ kan som udgangspunkt søges af:

 • borgere
 • lokale arbejdsgrupper
 • foreninger

… i hele Svendborg Kommune.

Som ansøger behøver du ikke på forhånd at have indgående kendskab til mulighederne for diverse fælles varmeløsninger.

Projektet henvender sig hovedsageligt til fælles løsninger med en samlet kapacitet på under 250 kW (typisk svarende til maks. 25-30 husstande, afhængigt af de enkeltes varmebehov).

Projekter på over 250 kW vil dog også have mulighed for at søge og komme i betragtning til rådgiverbistanden.

Du kan finde hjælp til at udregne, hvad den estimerede kapacitet for dit projekt vil være her på linket til Bolius

Konkret erfaringsudveksling borger til borger

Når Svendborg Kommune senere i 2023 tilbyder et offentligt inspirationskatalog, vil det give overblik over de eksisterende løsninger, såsom fx fælles luft-vand-varmepumper og fælles jordvarmesystemer. Her vil man blandt andet kunne danne sig overblik over de forskellige teknologiers fordele og ulemper og overslag på økonomi.

Inspirationskataloget skal også give gode eksempler fra den virkelige verden. De bliver samlet ind gennem forårets rådgivningsforløb i forbindelse med opstart af projekter.

Som ansøger om rådgivningsbistand skal man derfor også forvente at indgå en aftale omkring offentliggørelse af varmeprojektet, for at kunne modtage støtten.

Sådan søger du

Du sender en ansøgning på mail til klima@svendborg.dk

Ansøgningen skal minimum indeholde:

 • Kort beskrivelse af projektet. Denne må gerne indeholde de foreløbige overvejelser til den fælles varmeløsning.
 • Fysisk placering, gerne med kortudsnit.
 • Projektets deltagerkreds, herunder interessetilkendegivelser fra naboerne.
 • Kontaktinformationer på kontaktperson ved projektet.

Sådan prioriteres og udvælges projekter

Ved tildeling af rådgiverbistand lægges særligt vægt på nedenstående kriterier:

 • Udsigter til anden kollektiv forsyning i området.
 • Forventet realiserbarhed i projektet.
 • Relevans for andre lokalområder/projekter.
 • Opbakning/tilsagn fra naboer.

Der vil så vidt muligt forsøges at opnå et repræsentativt udvalg af projekter for at gøre inspirationskataloget så bredt tilgængeligt som muligt.

Der vil som udgangspunkt ikke ydes rådgiverbistand til projekter baseret på afbrænding af biomasse.

Puljen er opbrugt og der er nu lukket for ansøgninger.

Baggrund

I foråret 2022 blev det med regeringens politiske aftale, ’Danmark Kan Mere II’, besluttet, at Danmark hurtigst muligt skal være uafhængig af russisk gas. Derfor skal der sættes fart på den grønne omstilling af varmesektoren, hvilket betyder udskiftning af individuelle gas- og oliefyr til mere klimavenlige løsninger.

Regeringens forventning er, at op imod 50 % af de nuværende gaskunder ville kunne forsynes af fjernvarme, mens resten skal overveje andre grønne løsninger som f.eks. varmepumper.

Svendborg Kommune arbejder allerede målrettet med at reducere energiforbruget og udfase fossile energikilder. Det er en vigtig indsats i kommunens klimahandleplan vedtaget i 2022, som følger to overordnede hovedspor: klimaneutralitet og klimarobusthed.

Klimahandleplanen opdateres hvert fjerde år. Læs mere om de konkrete fokusområder og indsatser her: svendborg.dk/klimahandleplan

Læs mere om varmeforsyning i Svendborg Kommune generelt her og se svar på ofte stillede spørgsmål på svendborg.dk/varmeforsyning