Tre vindmøller på en grøn mark med stor blå himmel over

Broholm-vindmøllerne

Her kan du holde dig opdateret på planlægningen og byggeriet af tre vindmøller nær ved Broholm Gods i Gudme samt finde svar på ofte stillede spørgsmål

Baggrund

Broholm Gods og Fuglehavegård ansøgte i maj 2018 om at etablere tre vindmøller på 150 m øst for Broholm i Gudme. En plan- og miljøvurderingsproces blev derfor sat i gang på daværende tidspunkt.

Ved en offentlig høring i 2020 dukkede der nye oplysninger op om miljøpåvirkningen, som blandt andet havde betydning for beregning af støj og vurdering af møllernes eventuelle påvirkning på rovfugle i området. Der var derfor behov for yderligere undersøgelser.

Ansøgeren bag projektet har siden via en ekstern rådgiver foretaget supplerende undersøgelser af rovfugle og flagermus i området og gennemført nye støjberegninger. De fysiske undersøgelser skulle udføres på særlige tidspunkter af året og døgnet i overensstemmelse med de berørte dyrearters livscyklus. Derfor har det taget fra oktober 2020 til december 2021 at lave de første indledende undersøgelser.

Herefter er undersøgelser og data blevet analyseret, vurderet og kvalitetssikret. Til sidst er selve miljøvurderingsrapporterne blevet udarbejdet i efteråret 2022 og kvalitetssikret i starten af 2023.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 30. maj 2023 at sende projektet i offentlig høring. Se referatet her.

Status, sommer 2023

Næste skridt i projektet er at starte den anden offentlige høring.

  1. Anden offentlige høring sættes i gang i juni og varer i 15 uger (forlænget høringsperiode pga. sommerferie). Der vil blive afholdt borgermøde i august. I den offentlige høring fremlægges forslag til kommuneplantillæg og lokalplan, et udkast til tilladelse og de tilhørende miljøvurderinger af planerne og projektet.  
  2. Efter den offentlige høring vil alle høringssvar blive bearbejdet og samlet i en hvidbog. Med den kan man vurdere, om der er kommet oplysninger, som giver anledning til at ændre i de fremlagte dokumenter.
  3. Hvis der ikke er anledning til ændringer, vil Kommunalbestyrelsen i udgangen af 2023 skulle træffe beslutning om endeligt at vedtage planerne og tilladelsen til de tre vindmøller ved Broholm.
  4. Herefter vil der være fire ugers klagefrist for både planer og tilladelse.

 

Hvornår vindmøllerne i sidste ende skal stilles op, beslutter ansøgeren. En tilladelse udløber dog efter tre år. Hvis tilladelsen ikke er udnyttet inden da, skal Svendborg Kommune på ny tage stilling til, om der kan gives tilladelse, og om miljøvurderingen af projektet fortsat er dækkende for projektet.  Udnyttelsesfristen og ansøgers beslutning om at opstille vindmøllerne kan blive påvirket af en eventuel klage.

Find spørgsmål og svar om projektet nedenfor.

Miljøvurderingsrapporten kan du se i bilagslisten her.

Energistyrelsens præsentation fra borgermødet afholdt den 23. august kan findes her