Familieafdelingen

Børn og Unge gruppen

Hvem er børn og unge med særlige behov?

Det er børn og unge, som har alvorlige vanskeligheder i deres dagligdag - det kan f.eks. være børn og unge som:

  • har psykiske problemer og derfor ikke trives
  • har sociale- og/eller adfærdsmæssige vanskeligheder
  • har vanskeligheder i hjemmet
  • er ude i misbrug eller kriminalitet
  • har været udsat for manglende omsorg eller overgreb

Første gang du henvender dig i afdelingen vil du møde en socialrådgiver, som også er visitator. Socialrådgiveren vil vurdere om dit barns probem hører ind under målgruppen:

  • Børn og Unge med særlige behov

Hvis dette ikke er tilfældet, kan vi henvise til andre, hvor der kan gives råd og vejledning.


Det er Serviceloven, som bestemmer målgruppen for børn og unge med særlige behov.


Er dit barn i den målgruppe, vil vi få brug for flere oplysninger og beskrivelser omkring dit barn og jeres familie, og der vil som hovedregel skulle laves en børnefaglig undersøgelse.

Hvis dette er tilfældet, vil dit barns sag blive overtaget af en børne- eller ungesagsbehandler, afhængig af dit barns alder. For børn fra 0-14 år vil I blive henvist til en børnesagsbehandler. For unge mellem 15-18 år vil I blive henvist til en ungesagsbehandler, som hører til i Ungekontakten.