Hvem er børn og unge med særlige behov?

Målgruppen for børn og unge med særlige behov er defineret i Barnets lov

Der er tale om børn og unge, der har alvorlige vanskeligheder i deres dagligdag f.eks. i form af:

• Psykiske problemer der gør, at de ikke trives

• Sociale- og/eller adfærdsmæssige vanskeligheder

• Vanskeligheder i hjemmet

• Misbrug og/eller kriminalitet

• Udsættes for manglende omsorg eller overgreb