Aktindsigt hos Familieafdelingen

Familieafdelingen har notatpligt, og du har som forælder ret til at se sagens akter.

Der er intet krav til, hvordan man skal anmode om aktindsigt. Det kan ske via brev, e-mail, telefon eller ved personlig henvendelse. Der er intet krav om, at du skal begrunde dit ønske om aktindsigt.

Kommunen skal snarest og inden 7 arbejdsdage efter modtagelsen af anmodningen om aktindsigt færdigbehandle anmodningen, med mindre dette på grund af sagen omfang eller kompleksitet ikke er muligt.

Du har altid krav på at få en begrundelse, hvis kommunen ikke fuldt ud imødekommer din anmodning om aktindsigt.