Familieafdelingen

Handicapgruppen

Har du et barn med betydelig varig nedsat funktionsevne, indgribende kronisk eller langvarig lidelse, har du mulighed for at få forskellig former for støtte i hverdagen.

Her vil en sagsbehandler foretage en individuel vurdering af dit barn og jeres situation.

Vi kan f.eks. hjælpe jer med:

 • Rådgivning om muligheder til forældre med handicappede eller kronisk syge børn
 • Vejledning til familier med børn under 18 år med nedsat funktionsevne eller varige lidelser. Dette skal ske senest 3 mdr. efter, at kommunen har fået kendskab til, at en nedsat funktionsevne er konstateret hos barnet eller den unge 
 • Henvisning til ophold i tilpassede dagtilbud. (Barnets lov § 82)
 • Tildeling af tilskud til særlig træning i hjemmet.
  (Barnets lov § 82, stk. 3)
 • Dækning af udgifter til pasning af det handicappede eller kronisk syge barn – hvis dit barn hører til målgruppen for denne ydelse (Barnets lov § 86)
 • Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til forældre, der i hjemmet tager sig af sit handicappede eller kronisk syge barn. Dog kun i de situationer, hvor det er nødvendigt, at barnet eller den unge passes i hjemmet. (Barnets lov § 87)
 • Forskellige former for aflastning (Barnets lov § 86, 89, 32 og Servicelovens 84)
 • Social støtte til et barn eller en ung med handicap eller varige lidelser, når barnet eller den unge samtidig har særlige behov.
 • Tilbyde ledsagelse til hjemmeboende mellem 16 og 18 år. F.eks. hvis de på grund af nedsat funktionsevne ikke kan færdes på egen hånd uden for hjemmet, f.eks. kørestolsbrugere.