Familieafdelingen

Hvordan sagsbehandler vi?

Første gang du henvender dig i Familieafdelingen, vil du blive mødt af en socialrådgiver i Modtagelsen.

Socialrådgiveren vil vurdere om dit barns/jeres families vanskeligheder er indenfor Familieafdelingens målgruppe.
Hvis dette ikke er tilfældet, vil du få råd og vejledning om, hvor du kan rette henvendelse for at få den rette hjælp.

Er dit barn i Familieafdelingens målgruppe, vil der være brug for flere oplysninger og beskrivelser omkring dit barn og jeres familie. Dette for at kunne afgøre, hvilken indsats, der bedst vil hjælpe dit barn/jeres familie i den nuværende situation.

Hvis det vurderes, at der vil være behov for en længerevarende indsats, træffes der afgørelse om, at der skal laves en børnefaglig undersøgelse.
Hvis dette er tilfældet, vil sagsbehandler i modtagelsen indlede et samarbejde med den sagsbehandler, der fremadrettet vil være sagsbehandler for jeres familie.