Familieafdelingen

Børnefaglig undersøgelse

Hvad er en børnefaglig undersøgelse?

En børnefaglig undersøgelse er skriftlig, og skal skabe et overblik over situationen for dit barn og jeres familie.

En børnefaglig undersøgelse består af:

  • Samtaler med dig/jer som forældre.
  • Minimum en samtale med dit barn (afhængig af barnets alder )
  • Møder, hvor også barnets og jeres netværk deltager – efter aftale med dig/jer.
  • Beskrivelse af barnet fra fagpersoner, som kender barnet – pædagog, lærer, sundhedspleje, mv.
  • Sagsbehandlers vurdering af dit barns forhold
  • En beskrivelse af, om der er behov for at give særlig støtte til dit barn
  • En indstilling om hvilken støtte, der er nødvendig for dit barn.

I Svendborg Kommune bruger vi bl.a. Familierådslagning i vores undersøgelsesarbejde.

Den skriftlige undersøgelse bliver gået igennem med dig og dit barn, hvis dit barn er fyldt 15 år. I har mulighed for at komme med kommentarer til undersøgelsen.

Det må højst tage 4 måneder at lave en undersøgelse - med undtagelse af særlige forhold.

Hvis undersøgelsen munder ud i, at der skal gives støtte til dit barn, sker dette i samarbejde med dig/jer.

Det afhænger helt af dit barn og jeres situation, hvilken støtte der kan gives - om det er støtte alene til dit barn, eller det er støtte til jer, som samlet familie.

Der er mange former for støtte bl.a. særlige dagtilbud, rådgivning- og behandlingsforløb, tildeling af fast kontaktperson, aflastning, efterskoleophold m.m.

Familieafdelingen skal lave en skriftlig handleplan for den støtte, som gives.