Familieafdelingen

Familieafdelingen

Familieafdelingen er den afdeling i kommunen som tager sig af sager om børn og unge der kræver særlig støtte. Vi sørger for at den rette støtte tildeles i henhold til serviceloven.

Familieafdelingen består af to grupper:

0-14-årige --> Familieafdelingen

15-18-årige --> Ungekontakten

Familieafdelingen behandler ikke sager om Adoption, Separation og skilsmisse, Børne- og ægtefællebidrag, Samvær, Forældremyndighed eller Faderskab - her henvises til Statsforvaltningen

Den Sociale Døgnvagt

Ved helt uopsættelige og akutte situationer uden for Familieafdelingens åbningstid kan Fyns Politi kontaktes på telefonnummer 114