Familieafdelingen

Familieafdelingen

Familieafdelingen er den afdeling i Svendborg Kommune, der ud fra Barnets lovs bestemmelser, arbejder med børn og unge, der har behov for særlig støtte.

Familieafdelingens målgruppe er:


Familieafdelingen arbejder på to adresser

Alle førstegangshenvendelser behandles i Familieafdelingens modtagelse på Centrumpladsen 7, 2. sal.

Hvis dit barns sag visiteres fra modtagelsen til en sagsbehandler, gøres dette ud fra dit barns alder:

  • 0 - 11 år tildeles en sagsbehandler i Familieafdelingen
    (Centrumpladsen 7, 2. sal.)
  • 12 - 18 år (22 år) tildeles en sagsbehandler i Familieafdelingen, Ungekontakten (A.P Møllersvej 37)

Familieafdelingen behandler ikke sager om Adoption, Separation og skilsmisse, Børne- og ægtefællebidrag, Samvær, Forældremyndighed eller Faderskab - her henvises til Familieretshuset.

Den Sociale Døgnvagt

Ved helt uopsættelige og akutte situationer uden for Familieafdelingens åbningstid kan Fyns Politi kontaktes på telefonnummer 114.