Familieafdelingen

Familieafdelingen

Familieafdelingen er den afdeling i kommunen som tager sig af sager om børn og unge der kræver særlig støtte. Vi sørger for at den rette støtte tildeles i henhold til serviceloven.

Familieafdelingen er delt i to underafdelinger:

0-14-årige --> Familieafdelingen Centrumpladsen

15-18-årige --> Familieafdelingen Ungekontakten

Familieafdelingen behandler ikke sager om Adoption, Separation og skilsmisse, Børne- og ægtefællebidrag, Samvær, Forældremyndighed eller Faderskab - her henvises til Familieretshuset.

Den Sociale Døgnvagt

Ved helt uopsættelige og akutte situationer uden for Familieafdelingens åbningstid kan Fyns Politi kontaktes på telefonnummer 114