UU-center Sydfyn

Ungdommens uddannelsesvejledning på Sydfyn

UU-Center Sydfyn er vejledningscentret for alle unge i de ældste klasser i grundskole og indtil det fyldte 25. år, som bor i Langeland, Svendborg og Ærø kommuner.

UU-Center Sydfyn vejleder de unge om uddannelse og erhverv.

UU-vejlederne har ansvaret for arbejdet med uddannelsesplanen i 8., 9. og 10. klasse.

De unge tilbydes forskellige udskolingsaktiviteter, som skal understøtte valget af ungdomssuddannelse.

Herudover tilbydes unge, som har forladt skolen, og unge som har afbrudt en ungdomsuddannelse vejledning efter behov.

UU-centret har forpligtelse til at tage kontakt til en ung under 25 år som ikke er igang med et job eller en uddannelse.

UU-Center Sydfyn samarbejder med Jobcenter Svendborg-Langeland-Ærø om unge mellem 18 - 25 år.