Klima og energi

Klima og energi

Svendborg Kommune arbejder seriøst med at reducere energiforbruget og udfase fossile energikilder. Det skal desuden gøres lettere for borgerne at træffe de klimavenlige valg.