Servicevejvisning

Kommerciel servicevejvisning er vejvisning (hvid/blå tavler), der opsættes af kommunen mod betaling.

Kommerciel servicevejvisning kan opsættes som vejvisning til offentlige eller private virksomheder af turist-, fritids- eller erhvervsmæssige karakter samt til institutioner. Tavlen må indeholde virksomhedens navn samt godkendt symbol, men ikke virksomhedenslogo. Uden for tættere bebygget område erstatter Kommerciel servicevejvisning den tidligere særlige servicevejvisning (sort/hvide tavler).