Servicevejvisning

Kommerciel servicevejvisning er vejvisning (hvid/blå tavler), der opsættes af kommunen mod betaling.

Kommerciel servicevejvisning kan opsættes som vejvisning til offentlige eller private virksomheder af turist-, fritids- eller erhvervsmæssige karakter samt til institutioner. Tavlen må indeholde virksomhedens navn samt godkendt symbol, men ikke virksomhedens logo. Uden for tættere bebygget område erstatter Kommerciel servicevejvisning den tidligere særlige servicevejvisning (sort/hvide tavler).