Udeservering
Udeservering

Udeservering

Hvis du ønsker at tilbyde udeservering, skal du have en tilladelse.

I Svendborg kan restauranter, cafeer og andre beværtninger få tilladelse til at bruge dele af det offentlige vejareal til udeservering. Dog vil der være steder, hvor de fysiske rammer ikke gør det muligt.

For at få en tilladelse, skal du sende en ansøgning, hvor du vedægger en skitse over den ønskede placering og en beskrivelse af inventaret. Vedlæg gerne fotos til din ansøgning.

Retningslinjer

  • Restauratøren må kun disponere over det areal, der er blevet anvist af kommunen.
  • Serveringsarealet kan evt. kræves afgrænset med hegn eller steler i ca. 1 meters højde.
  • Serveringsarealet skal fremstå ryddeligt og rent.
  • Udeservering må kun være opstillet i restaurantens åbningstid og skal være fjernet og vejarealet rengjort senest kl. 00.30 medmindre andet er aftalt med Svendborg Kommune.
  • Tilladte bøsninger til parasoller skal kunne dækkes med fasthængende jerndæksler, hvis overflade skal være i vejarealets niveau.
  • Parasoller skal være ensfarvede og bør som hovedregel være i lyse, afdæmpende farver. Der må kun være anført butiksnavn/logo i maksimal højde 10 cm på parasolskørtet. Parasollen må ikke række ud over serveringsarealet.
  • Terrassevarmere kan opstilles én pr. 10-12 m2 serveringsareal. Dog bør terrassevarmere begrænses mest muligt af miljømæssige hensyn.

Det kan være svært at angive præcise retningslinjer for udeserverings karakter og udseende. Men som udgangspunkt skal det falde naturligt ind i gademiljøet. Svendborg Kommune forbeholder sig derfor ret til at forbyde bestemte udeserveringer, såfremt det vurderes ikke at være foreneligt med det naturlige gademiljø og en sikker færdsel.

Vær opmærksom på

  • Kommunalt gadeinventar som bænke og beplantning må ikke anvendes i forbindelse med udeservering
  • Der må ikke anvendes levende lys, fakler o.lign. som kan udgøre en fare for færdslen
  • Serveringsarealet må ikke tildækkes med gulvtæppe, måtte el.lign. medmindre andet er aftalt

Svendborg Kommune forbeholder sig ret til at foretage et skøn i hver enkel ansøgning, og der bliver jævnligt ført tilsyn med området.