Torvedag
Torvedag

Stadepladser

Du har mulighed for at låne en stadeplads i forbindelse med torvehandlen hver lørdag kl. 8-14 Svendborg by.

Svendborg kommunen udlåner stadepladser på Torvet og Ramsherred i Svendborg by.

Retningslinjer

  • Stadepladser kan lånes enkeltvis eller op til fire sammenhængende pladser
  • Der må sælges varer, som er forarbejdede produkter frembragt ved landbrug, skovbrug, gartneri og fiskeri samt husflidsprodukter
  • Der må sælges færdigtilberedt mad i forbindelse med torvehandlen
  • Tilladelsen er personlig og kan ikke overdrages til anden person/virksomhed.
  • Salg fra mindre biler, trailere og særlige salgsvogne (max. 3.500 kg totalvægt) kan tillades i begrænset omfang
  • Stadeplads-holderen er ansvarlig for rengøring under og efter torvehandelen
  • Stadepladserne skal være fjernet en halv time efter torvehandelens lukketid
  • Under torvehandelen skal stadeplads-holderen altid kunne fremvise tilladelsen, hvis Svendborg Kommune fører tilsyn

Vær opmærksom på...

  • Stadeplads-holderen må ikke udeblive fra torvehandelen gentagne gange. Efter en skriftlig advarsel kan tilladelsen til stadepladsen inddrages.

Svendborg kommune forbeholder sig ret til at foretage et skøn i hver enkelt ansøgning. Tildeling af stadepladser sker efter en prioritering, hvor ansøgninger til helårsstadepladser har fortrinsret. Hvis der afholdes særlige arrangementer i byen, der kræver brug af Torvet eller Ramsherred, er Svendborg Kommune forpligtet til at finde en anden stadeplads i byen. 

Det er ikke tilladt at parkere på Torvet.