Mobilt gadesalg

Du har mulighed for at søge tilladelse til mobilt gadesalg i Svendborg by.

Svendborg Kommune udlåner vejareal til mobilt gadesalg på anviste pladser på Jessens Mole, på Frederiksø og på Gerritsgade.

Mobilt gadesalg på Frederiksø takseres efter havnens takstkatalog

Du kan søge tilladelsen ved at klikke her

Retningslinjer:

 • Tilladelsen giver ret til at tage opstilling og drive mobilt gadesalg fra cykel, knallert eller lignende, samt motorkøretøjer (salg fra varevogne, bagagerum, trailere m.m.)
  (max. totalvægt 3500 kg).
 • Det er kun tilladt at sælge dagligvarer. I vejledningen til næringsloven er dagligvarer defineret som varer, der bliver brugt indenfor et kort tidsinterval, som f.eks. mad og drikkevarer.
 • Tilladelsen skal altid medbringes, så den kan fremvises ved tilsyn.
 • Vognen skal være mobil og let kunne flyttes.
 • Det er tilladt at have åbent fra kl. 10.00 til kl. 22.00.
 • Tilladelsen gælder kun for den anviste plads.
 • Der må ikke opstilles nogen form for løst udstyr på vejareal som f.eks. skilte, parasoller, stole, borde, fakler og kurve.
 • Man må ikke have pågående adfærd i forbindelse med salg, og der må ikke spilles nogen form for musik, råbes eller ringes med klokke.
 • Ved arrangementer må mobilt gadesalg kun finde sted efter aftale med arrangøren.
 • Svendborg Kommune kan efter forudgående varsel tilbagekalde tilladelsen efter gentagende brud på vilkår i tilladelsen, eller hvis særlige forhold gør det nødvendigt.
 • Færdselsloven skal til enhver tid overholdes.
 • Mobilt gadesalg må aldrig finde sted under omstændigheder, der er til fare eller ulempe for den øvrige kørende og gående færdsel.
 • Tilladelsesindehaveren er ansvarlig, og dermed erstatningspligtig, for skader på vejarealet og genstande tilhørende Svendborg Kommune.


Vær opmærksom på…

- at Svendborg kommune kan inddrage tilladelsen, hvis den ikke benyttes i rimeligt omfang, eller hvis vilkår i tilladelsen ikke overholdes.