Mobilt gadesalg

Du har mulighed for at søge tilladelse til mobilt gadesalg i Svendborg by.

Svendborg Kommune udlåner vejareal til mobilt gadesalg på anviste pladser på Jessens Mole, på Frederiksø og på Gerritsgade.

Du kan søge tilladelsen ved at klikke her

Retningslinjer:

 • Tilladelsen giver ret til at tage opstilling og drive mobilt gadesalg fra cykel, knallert eller lignende, samt motorkøretøjer (salg fra varevogne, bagagerum, trailere m.m.)
  (max. totalvægt 3500 kg).
 • Det er kun tilladt at sælge dagligvarer. I vejledningen til næringsloven er dagligvarer defineret som varer, der bliver brugt indenfor et kort tidsinterval, som f.eks. mad og drikkevarer.
 • Tilladelsen skal altid medbringes, så den kan fremvises ved tilsyn.
 • Vognen skal være mobil og let kunne flyttes.
 • Det er tilladt at have åbent fra kl. 10.00 til kl. 22.00.
 • Tilladelsen gælder kun for den anviste plads.
 • Der må ikke opstilles nogen form for løst udstyr på vejareal som f.eks. skilte, parasoller, stole, borde, fakler og kurve.
 • Man må ikke have pågående adfærd i forbindelse med salg, og der må ikke spilles nogen form for musik, råbes eller ringes med klokke.
 • Ved arrangementer må mobilt gadesalg kun finde sted efter aftale med arrangøren.
 • Svendborg Kommune kan efter forudgående varsel tilbagekalde tilladelsen efter gentagende brud på vilkår i tilladelsen, eller hvis særlige forhold gør det nødvendigt.
 • Færdselsloven skal til enhver tid overholdes.
 • Mobilt gadesalg må aldrig finde sted under omstændigheder, der er til fare eller ulempe for den øvrige kørende og gående færdsel.
 • Tilladelsesindehaveren er ansvarlig, og dermed erstatningspligtig, for skader på vejarealet og genstande tilhørende Svendborg Kommune.


Vær opmærksom på…

- at Svendborg kommune kan inddrage tilladelsen, hvis den ikke benyttes i rimeligt omfang, eller hvis vilkår i tilladelsen ikke overholdes.