Teknik- og Erhvervsudvalget

Dato: 
Den 06. februar 2020 - kl. 15:30
Status: 
Referat
Hent som fil: 
Åben/luk alle+ -

Deltagere

+

Punkt 1 Godkendelse af dagsorden og tillægsdagsorden

+

Punkt 2 Bosætningsstrategi 2020

+

Punkt 3 Budgetprocedure 2021 - Teknik- og Erhvervsudvalget

+

Punkt 4 Planområdet

+

Punkt 5 Den Blå Kant og SIMAC - Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg 2017.20

+

Punkt 6 SIMAC og Nordre Kaj - Endelig vedtagelse af lokalplan 647

+

Punkt 7 Den Blå Kant første etape - endelig vedtagelse af lokalplan 654

+

Punkt 8 Bagergade 28-30 - Offentliggørelse af planforslag

+