Kropsbårne hjælpemidler

Servicelovens § 112

 • Ortopædisk fodtøj og fodindlæg
 • Forhøjelse under fodtøj 
 • Kompressionsstrømper (arm/ben)
 • Injektions- og testmateriale til diabetikere i tablet- eller insulinbehandling  
 • Stomiprodukter
 • Brokbælter  
 • Inkontinensprodukter (bleer, kathetre og urinposer)
 • Korsetter  
 • Skinner og specialbandager
 • Parykker  
 • Brystproteser
 • Arm- og benproteser
 

Der er egenbetaling for nogle af disse hjælpemidler.

Borgeren er omfattet af det frie leverandørvalg.
Svendborg Kommune har indgået indkøbsaftaler. Vælges en anden leverandør, betaler kommunen max. den pris, kommunen kunne have erhvervet hjælpemidlet til hos sin leverandør.

Borgeren skal underrette kommunen ved ønske om frit valg. Borgeren kan frit vælge leverandør af hjælpemiddel, når der foreligger en bevilling. Borger skal selv afsøge markedet og indkøbe hjælpemidlet. Er hjælpemidlet dyrere end det, som kommunen har bevilget, skal borgeren selv afregne merprisen særskilt med leverandøren.