Genbrugs-hjælpemidler (udlån)

Servicelovens § 112

  • Manuelle og el-drevne kørestole
  • Toilet- og badehjælpemidler
  • Forflytnings- og løftehjælpemidler
  • Senge og madrasser
  • Ganghjælpemidler (gangstativ, rollator mv)
  • Nødkald
  • Mindre hjælpemidler til brug ved f.eks. madlavning, påklædning og personlig hygiejne
  • Svagtsynshjælpemidler såsom båndoptagere, talende ure og blindestokke
  • Hørehjælpemidler såsom teleslyngeanlæg, vibrationsvækkeure, telefon- og dørforstærkere.
 

Genbrugshjælpemidler udlånes og afleveres igen efter endt brug.

Der kan ikke ydes hjælp til udgifter, som følger af brug af hjælpemidlet, f.eks. almindelig rengøring og vedligeholdelse.

Reparationer, afhentning og udkørsel af hjælpemidler udføres efter aftale med afdelingen for Hjælpemidler og Hverdagsteknologi

Frit valg af hjælpemiddel

Borgeren skal underrette kommunen ved benyttelse af frit valg, og kan frit vælge leverandør af hjælpemiddel, når der foreligger en bevilling.

Hvis borgeren ønsker et dyrere hjælpemiddel end det, som kommunen har bevilget, skal borgeren selv betale merprisen.

Kommunen har ejendomsretten til hjælpemidlet, som skal leveres tilbage, når borgeren ikke længere har behov for det. Ved tilbagelevering af hjælpemidler får borgeren som udgangspunkt ikke refunderet merprisen. Kun i særlige tilfælde, og hvor hjælpemidlet er under 4 år gammelt, kan der ske en delvis refusion efter gældende regler.

Kan der stilles et identisk (om end bugt) hjælpemiddel til rådighed, er der ikke ret til frit valg. Hjælpemidler bevilget på baggrund af arbejdsmiljøet er heller ikke omfattet af retten til frit valg.